Isı Yalıtımı


Enerji kaynaklarının hızla tükendiği dünyamızda, hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak hem de enerjinin kaybolmasını veya azalmasını önlemek adına birçok işlem yapılmaktadır.

Endüstriyel çalışmalarda alınacak önlemler farklı iken konutlarda veya yapılarda alınacak tedbirler daha farklı olmaktadır. Enerji ihtiyacının da giderek arttığı düşünülecek olursa binaların ısı yalıtımı konusunda önlem almaları oldukça anlamlı hale gelmektedir.

Bu amaçla yapıların eski veya yeni nitelikte olması yapılacak çalışmanın türü açısından değişken olarak kabul edilir. Ancak binaların ister sıfır yapılı olsun ister eski tip olsun; ısı yalıtımı konusunda tedbir alınarak korunmasının önemi artmaktadır.

Dolayısıyla ısı yalıtımı uygulaması yapmak için ortaya konulan bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tüm ürünlerin kullanılarak doğaya katkı sunulduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Isı yalıtımı, izolasyonlu boya, köpük, Pak-Siding veya taş yünü malzemeler kullanılarak yapılmakta, farklı beklentiler için binanın da mimari yapısı düşünülerek çatılar da izolasyon sürecine dahil edilmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen geri bildirimler ısı yalıtımının enerji tasarrufuna önemli ölçüde katkı sağladığını göstermektedir.

Bor Yalıtımcı Isı Yalıtım Sistemi - Bor Yalıtımcı

Isı Yalıtımı Ne İşe Yarar?

Isı yalıtımı farklı ısı seviyeleri arasındaki geçişi engellemek olarak tanımlanabilir. Genel ifadeyle bu anlama gelen yalıtım konusu, konutlarda, apartmanlarda veya sitelerde ısınmak için bina içinde arttırılan sıcaklığın, bina dışına ve bina içindeki kullanım alanları dışına çıkmasını önlemek amacı taşır. Bu gerçekten hareketle kömür, odun, klima veya doğalgaz ile ısınan binaların kış aylarında ısı kaybı yaşamalarını önlemek adına ısı yalıtımı uygulamasının önemi muazzam seviyede fazladır.

Sadece sıcak havanın dışarı çıkmasını önlemek olarak algılanmamalıdır. Aynı zamanda dışarıdaki havanın sıcak olduğu dönemler olan yaz aylarında içeriyi soğutmak için kullanılan enerjinin, bina dışına çıkmasını da önlemek yalıtım çalışmalarının hedefleri arasındadır.

Böylelikle ısınmak veya serinlemek için kullanılan enerjinin kaybının önüne geçilir ve bu da ciddi anlamda ekonomik katkı sağlar.

Komple Isı Yalıtımı - Bor Yalıtımcı

Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Binalarda oda sıcaklığını sağlamanın yollarından biri olan ısı yalıtımı nasıl yapılır konusu, bu alanda sektörel çalışma yapan tüm firmaların uzmanlaşmak zorunda olduğu konuların başında gelir.

Öncelikle ısı yalıtımı yapılmak istenen binanın yetkilileri ile firma arasında görüşmeler gerçekleştirilir. Bu binalar insanların yaşadığı ve konut olarak kullanılan büyük ve yüksek binalar ise site yöneticileri, resmi amaçla kullanılan hastane, okul ve diğer devlet daireleri ise amirler, özel teşebbüslere ait ise işverenler veya yetkililer etüt talep ederler.

Yapılan ücretsiz etüt çalışmasında hem ihtiyaçlar ortaya konur hem de fiyatlandırma konusunda ön çalışma gerçekleştirilir. Ülkemizde genellikle kat maliklerinin veya işverenlerin kaliteli uygulama yerine fiyatlar üzerine yoğunlaştığı yadsınamaz bir gerçekliktir.

Kullanılacak malzemenin türü incelenmeden verilen fiyatlar üzerinden karar verilmeye çalışılması, yeniden maliyet oluşması yolundaki en önemli nedendir.

Isı, Ses Yalıtımı - Bor Yalıtımcı

Isı Yalıtımı Fiyatları

Kaliteli bir işçilik ve TSE standartlarında malzeme kullanımı ile ısı yalıtımı fiyatları konusunda firmalar arasında çok ciddi farklar bulunmamaktadır. Standartların üzerinde bir çalışma yapmak için verilecek fiyatlar aşağı yukarı aynıdır.

Ancak binanın ihtiyaç duyduğu ısı yalıtımı işleminin malzemeler ve yapılacak uygulama açısından objektif şekilde ortaya konması gerekir. Aksi takdirde firmalar farklı malzemeler üzerinden fiyatlandırma yaparak aradaki farkı derinleştirebilir. Bu durumdan genellikle tüketiciler zararlı çıkmaktadır.

Kalitesiz malzeme kullanılarak yapılan uygulamanın birkaç yıl içerisinde yeni maliyetler çıkaracağı unutulmamalıdır. Yapılacak sözleşmede tarafların niyetleri ve beklentileri açıkça belirtilmeli ve o şekilde imza altına alınmalıdır. İş başladıktan sonra hem fiyatlar hem de kullanılacak malzeme konusunda hak talep etmek işi geciktirmektedir.

Adres Bilgileri

  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Hemen Ara